Hjemmet vårt er viktig for oss, men det dukker stadig opp behov for mer areal og nye løsninger. Noen ganger er det en vinterhage, et påbygg, ombygging, terrasse eller kanskje en garasje som skal til for at boligen imøtekommer disse behovene.

Går du med et ønske om å bygge på huset? Har du behov for et nytt soverom, større kjøkken eller kanskje et kontor? Det er flere grunner til at det kan være behov for tilbygg på hus. Som tilbygg regnes enten utvidelse av grunnflaten huset har i dag eller tilbygg av et ekstra bygg som f.eks. garasje eller bod. Beckmann Bygg utfører jobben på en forsvarlig og riktig måte.

SØKNAD OM UTBYGGING AV HUS

Flere prosjekter krever at du søker kommunen om tillatelse til å bygge. Ofte er utbygging av hus et slikt prosjekt. Dersom du ønsker å bygge på et inngangsparti, et soverom, et kontor, et kjøkken eller andre rom du bor i, er du nødt til å søke.

Det finnes muligheter for å bygge ut huset uten at du trenger å sende noen søknad, men her er det spesifikke mål og regler som gjelder. Skal du bygge tilbygg er noen av kravene for eksempel at:

  • Du kan ikke bygge over 15 kvadratmeter
  • Du kan ikke bruke det til å bo i – ergo ikke som soverom, kjøkken, kontor og så videre.

Vær oppmerksom på at selv om du ikke sender inn byggesøknad, er du nødt til å gi beskjed til kommunen når bygget er ferdig bygget. Tromsø Våtrom og Renovering AS gir deg hjelp med byggesøknaden!  Vi har lang erfaring innenfor byggebransjen, og god forståelse for hva som kreves i en slik søknad.

HVA KOSTER DET Å BYGGE PÅ HUSET?

Hvis man skal bygge tilbygg på huset er det flere faktorer som påvirker prisen. Hvor stort skal tilbygget være? Hvilke materialer skal brukes? Ofte har større tilbygg lavere kvadratmeterpris enn mindre tilbygg. Bruker man en arkitekt til hjelp med utbyggingen vil dette også føre med seg kostnader.

Kontakt oss for en gratis befaring, så kan vi diskutere ønsker og komme med et prisoverslag!

TILBYGG AV HUS – BRUK PROFESJONELLE

Vi anbefaler på det sterkeste at du velger en profesjonell håndverker dersom du går med tanker om å bygge ut. Tromsø Våtrom og Renovering AS har lang erfaring og vet hvilke feil som fort kan oppstå dersom arbeidet blir utført feil. Vi står for å levere på kvalitet og til den tid vi har avtalt overleveringen av ferdigstilt prosjekt.

Ved å bruke Tromsø Våtrom og Renovering AS vil vi sørge for en mer smertefri prosess. Vi har også sentral godkjenning som går på at vi er en dokumentertentreprenør som bruker fagpersoner med de riktige kvalifikasjonene. Det vil spare deg på tid og muligens merkostnader.